Δήμος Πετρούπολης

Στις 16/09/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή, με την αριθμ. 6/2019 πράξη της, κατάρτισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2020.
Το εν λόγω σχέδιο το παραθέτουμε και στο site του Δήμου για την ευρύτερη ενημέρωση των πολιτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 
Αρχεία:
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 06/2019