Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρών-Γυναικών

ο Δημοτικό Γυμναστήριο Ανδρών- Γυναικών βρίσκεται Αγίας Λαύρας 68 και διαθέτει μία αίθουσα 100 τμ. με διάφορα όργανα γυμναστικής και βάρη. Επίσης διαθέτει μία αίθουσα 100 τμ. (με παρκέ ) για προπονήσεις aerobic, yoga και pilates.
Λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:30 έως 22:00 όπου λειτουργούν τμήματα Γυναικών και Ανδρών από 14 χρονών και άνω. Ο κάθε αθλούμενος μπορεί να γυμναστεί 3 φορές την εβδομάδα, δηλώνοντας στην γραμματεία τις μέρες και ώρες που επιθυμεί να έρχεται.
Για να γίνει η εγγραφή είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
2 φωτογραφίες.
Βεβαίωση καρδιολόγου (για γυμναστήριο).
1 λογαριασμός ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ (φωτοτυπία), να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.
Ταυτότητα ή Πιστοποιητικό γεννήσεως (για όσους δεν έχουν ακόμα ταυτότητα).

Οι υπεύθυνοι γυμναστές στο Δημοτικό Γυμναστήριο είναι οι: Χρύσανθος Κυριαζής, Έφη Βαβίτη, Αντιγόνη Τσώλη.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Δημοτικού Γυμναστηρίου: 210-5065668