Δείτε την πρόσκληση της 28ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου -Κ. Βάρναλη 76-78), στις 15 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ.