Δείτε την περίληψη διακήρυξης για την εκμίσθωση του κυλικείου, του 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Πετρούπολης.