Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 30 Σεπτεμβρίου έως 18 Οκτωβρίου 2013 στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου «Νίκος Παξιμαδάς». Επικοινωνία: 210 5054860
•Ώρες εγγραφών: Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 17:00 – 20:00.
•Απαραίτητη προϋπόθεση για τις εγγραφές είναι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών.
•Τα μαθήματα στα αντίστοιχα αθλητικά τμήματα θα ξεκινήσουν μετά από νεότερη ανακοίνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται το πρόγραμμα της δραστηριότητας που τους ενδιαφέρει και εφόσον συμφωνούν, συμπληρώνουν την αίτηση.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η εξόφληση περσινών οφειλών.
3. Προτεραιότητα στις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου έχουν οι κάτοικοι Πετρούπολης, για το λόγο αυτό χρειάζεται λογαριασμός ΔΕΚΟ .
Οι ετεροδημότες εντάσσονται εάν υπάρχουν κενές θέσεις.
5. Για την εγγραφή στο τμήμα Ρυθμικής Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους
6. Για την εγγραφή στο τμήμα Ενόργανης Γυμναστικής τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους
7. Για την εγγραφή στο τμήμα Βόλεϊ τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας τους (β΄ δημοτικού)
8. Για την εγγραφή στο τμήμα Μπάσκετ τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (α΄ δημοτικού)

9. Για την εγγραφή στο τμήμα Ποδοσφαίρου τα παιδιά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας τους (α΄ δημοτικού)
10. Η εγγραφή ανηλίκου γίνεται μόνο από τους γονείς και όχι από τρίτα πρόσωπα.
11. Τα χρήματα που εισπράττονται από συνδρομές – εγγραφές δεν επιστρέφονται .
12. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν την ημερομηνία έναρξης των δραστηριοτήτων στους πίνακες ανακοινώσεων του κλειστού γυμναστηρίου και του κολυμβητηρίου, είτε τηλεφωνικά (στη γραμματεία του κολυμβητηρίου), είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Πετρούπολης.
13. Οι συνδρομές θα εισπράττονται μόνο στη γραμματεία του κολυμβητηρίου.
14. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει αιτήσεις για μέχρι δύο δράσεις.
15. Οι γονείς επιβαρύνονται το κόστος συμμετοχής των στολών για την ετήσια εκδήλωση των τμημάτων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας στο όνομα του ενδιαφερομένου.
•Βιβλιάριο υγείας του παιδιού, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία γέννησης.
• Δύο μικρές φωτογραφίες
• Για τα αθλήματα μπάσκετ, βόλεϊ, ρυθμικής γυμναστικής και ποδόσφαιρο:
• Για παιδιά έως 12 ετών, απαιτείται βεβαίωση από Παιδίατρο που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα.
• Για παιδιά από 12 ετών και πάνω, απαιτείται βεβαίωση από Καρδιολόγο που να βεβαιώνει ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο συγκεκριμένο άθλημα.
Για το άθλημα της ενόργανης γυμναστικής:
• Για όλες τις ηλικίες, βεβαίωση Καρδιολόγου που να βεβαιώνει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει στο άθλημα της ενόργανης γυμναστικής.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
1) Οι αθλούμενοι και οι κηδεμόνες τους οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας των αθλητικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν (είναι αναρτημένοι στους πίνακες ανακοινώσεων).
2) Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμβουλεύονται τις ανακοινώσεις που υπάρχουν στον ειδικό πίνακα, στην είσοδο του κλειστού γυμναστηρίου και στις αίθουσες διδασκαλίας.
3) Η είσοδος και παραμονή στο χώρο άθλησης επιτρέπεται μόνο σε αθλούμενους και διδάσκοντες.
4) Να παρακολουθούν ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματά τους. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας πάνω από 4 συνεχή μαθήματα, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τους αντικαταστήσει με αιτούντα από την σειρά προτεραιότητας.
5) Για τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε εκδηλώσεις του τμήματος και ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου, να ενημερώνουν εγκαίρως το διδάσκοντα.
6) Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να φροντίζουν, να σέβονται και να διατηρούν καθαρούς τους χώρους άθλησης.
7) Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Δήμου Πετρούπολης.
8) Για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων στους χώρους διδασκαλίας ο Δήμος Πετρούπολης δεν φέρει καμία ευθύνη.
9) Τα ανήλικα παιδιά των αθλημάτων ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής θα τα φέρνουν και θα τα παραλαμβάνουν έγκαιρα οι γονείς – κηδεμόνες. Επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία των γονέων – κηδεμόνων ιδιαίτερα κατά την αποχώρηση των παιδιών από το μάθημα.< /p>