Δείτε την πρόσκληση της 2ης Έκτακτης Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου) στις 7 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.