Δείτε την πρόσκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (1ος όροφος- αίθουσα Προέδρου Δ.Σ.) στις 24 Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ