Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πετρούπολης αποτελεί μια νέα συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) Δομή ενταγμένη στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η λειτουργία του Φαρμακείου περιλαμβάνει τους παρακάτω τρεις (3) άξονες:
• Υποδοχή, ενημέρωση, υποστήριξη των πολιτών
• Συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου
• Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο
Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει:
• δωρεάν φάρμακα
• υγειονομικό υλικό και
• παραφαρμακευτικά προϊόντα
Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι:
• Άτομα ή νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Πετρούπολης
• Οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται απ’ αυτή (π.χ. ωφελούμενοι του Κ.Ε.Α. και του Τ.Ε.Β.Α., ανασφάλιστοι)
• Οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η χορήγηση φαρμάκων γίνεται κατόπιν προσκόμισης ιατρικής συνταγής και γνωμάτευσης.
Τα δωρεάν φάρμακα, το υγειονομικό υλικό και τα παραφαρμακευτικά προϊόντα της Δομής εξασφαλίζονται μέσω της συμμετοχής των πολιτών, της κινητοποίησης των συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων αλλά και μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με τα τοπικά φαρμακεία.
Στελέχωση
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πετρούπολης στελεχώνεται από έναν Φαρμακοποιό (ΠΕ) και έναν Κοινωνικό Λειτουργό (ΤΕ).
Υπεύθυνη Λειτουργίας Δομής: Γαλανάκη Γεωργία Κοινωνική Λειτουργός
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 – 17:00
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού: καθημερινά από τις 10:00-14:00
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: Στέγη Πολιτισμού ‘’Γιάννης Ρίτσος’’
Αθ. Διάκου 88 Α & Αγ. Δημητρίου (Χάρτης)
Τηλ.: 2105064105
Email: farmakio@petroupoli.gov.gr

Κανονισμός Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου.

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου, του Δήμου Πετρούπολης.