Kolimvitirio

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης.

Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει ως προς τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πετρούπολης και για τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί διάφορες δηλώσεις και ανακοινώσεις φορέων που δραστηριοποιούνται στον ως άνω χώρο, ο Δήμος Πετρούπολης προς αποσαφήνιση όποιας παρερμηνείας, ενημερώνει επισήμως το κοινό για τα κάτωθι.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης λειτουργεί επί σειρά ετών και εξυπηρετεί τόσο τα Αθλητικά Σωματεία της πόλης, όσο και το ευρύ κοινό. Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του, λόγω της μακροχρόνιας απουσίας συντήρησης, είναι ευρέως γνωστά εδώ και χρόνια.
Ως εκ τούτου, ο Δήμος Πετρούπολης στο πλαίσιο μια ολοκληρωμένης παρέμβασης για την εν γένει αναβάθμιση των υποδομών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και έχει μάλιστα εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επειδή όπως είναι γνωστό, οι διαδικασίες ωρίμανσης, αξιολόγησης, δημοπράτησης και εκτέλεσης δημοσίων έργων (τα οποία μάλιστα δεν καλύπτονται από ιδίους πόρους αλλά συγχρηματοδοτούνται από άλλους φορείς), είναι αρκετά χρονοβόρες, ο Δήμος Πετρούπολης τα τελευταία 3 έτη έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και με αυταπάρνηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες του, ανταποκρίνεται σε όποιο πρόβλημα ανακύπτει, έτσι ώστε το Δημοτικό Κολυμβητήριο να μη σταματήσει τη λειτουργία του ούτε λεπτό.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στην ως άνω καθυστέρηση, συνέβαλλε κατά πολύ μεγάλο βαθμό και η μεσολάβηση της πανδημίας του COVID19, η οποία επέφερε σημαντικές καθυστερήσεις στο σύνολο των έργων του δημοσίου κατά την εφαρμογή των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού (τηλεργασία, τηλεδιασκέψεις, νοσήσεις, υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών, κλπ.).
Ο Δήμος Πετρούπολης, αντιλαμβάνεται πλήρως τις ανάγκες των αθλουμένων και έχει αποδείξει ότι είναι αρωγός και συνδράμει με όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης να είναι ασφαλείς, και ελεύθερα προσβάσιμες από όλους ανεξαιρέτως!

Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι το καλοκαίρι παρατηρήθηκε μια καθυστέρηση στην παραλαβή του νέου σύγχρονου εξοπλισμού, για την οποία βεβαίως δεν ευθύνεται ο Δήμος, η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης αποφάσισε, σεβόμενη την πολύ μεγάλη προσφορά των Σωματείων της πόλης και την προσπάθεια που καταβάλουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους αθλούμενους, να ανοίξει τον Σεπτέμβριο τις πόρτες του Κολυμβητηρίου μόνο για τα Αθλητικά Σωματεία και για όσο διάστημα προκύψει μέχρι την παραλαβή του νέου εξοπλισμού και την έναρξη των εργασιών.
Ωστόσο, απόρροια της κακής κατάστασης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ήταν να προκύψει κατά το άνοιγμα και νέα βλάβη στον μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να μη θερμαίνεται το νερό όπως προβλέπεται. Η κινητοποίηση του Δήμου ήταν άμεση και ήδη προγραμματίστηκε η επισκευή της παραπάνω βλάβης τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Όμως, λόγω του γεγονότος ότι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώθηκε ότι ο νέος εξοπλισμός των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου θα παραληφθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα, το οποίο σημαίνει ότι το έργο αναβάθμισης των υποδομών του μπορεί να εκκινήσει άμεσα, η Διοίκηση του Δήμου είναι σε θέση να ενημερώσει τόσο τα Αθλητικά Σωματεία της πόλης όσο και το ευρύ κοινό, ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο της Πετρούπολης θα παραμείνει κλειστό, από την 1η Οκτωβρίου 2022 και για όσο διάστημα διαρκέσει η εκτέλεση του ως άνω έργου αναβάθμισης των υποδομών του.
Επισημαίνεται ότι ο εκτιμώμενος χρόνος περάτωσης του έργου υπολογίζεται σε τέσσερις με πέντε μήνες.

Η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης προσβλέπει στην κατανόηση του κοινού για τη δεδομένη χρονική περίοδο και αναμένει, όπως όλοι, με ανυπομονησία για το νέο, αναβαθμισμένο, ασφαλές και σύγχρονο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πετρούπολης, το οποίο θα ανοίξει τις πύλες του για να φιλοξενήσει όλους εκείνους που επιθυμούν να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ