Τηλεφωνικές Γραμμές Επικοινωνίας για τους Πολίτες που είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ να μετακινηθούν για λόγους ΥΓΕΙΑΣ
Τηλεφωνικές Γραμμές Επικοινωνίας για τους Πολίτες που είναι ΑΝΑΓΚΑΙΟ να μετακινηθούν για λόγους ΥΓΕΙΑΣ
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σε περίπτωση που η μετακίνησή τους κατά τις ημέρες εκδήλωσης των φαινομένων κρίνεται αναγκαία για λόγους υγείας, μπορούν να επικοινωνούν:
• Με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας στα τηλέφωνα: 210-5021300 & 210-5058580 (24 ώρες)
• Με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στα τηλέφωνα: 210-3642319 & 210-3609825