Πρώτη Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη για τον Δήμο Πετρούπολης
Πρώτη Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη για τον Δήμο Πετρούπολης
Ο Δήμος Πετρούπολης σύμφωνα με την ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και ώρα 20:30 το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης Βασίλης Φιλίππου, προσκάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους να συμμετέχουν στην 9η Τακτική συνεδρίαση, ενημερώνοντάς τους πως από την Τετάρτη 29 Απριλίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αποφυγής αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊού, οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιούνται με τηλεδιάσκεψη.
Για τις ανάγκες πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων των συλλογικών οργάνων του Δήμου, έχει παρασχεθεί η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας ePresence.gov.gr η οποία δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου να οργανώνουν και να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ασφάλεια, ποιότητα και αλληλεπίδραση.