Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες κλαδέματος και καθαρισμού υψηλών δέντρων έτους 2017.
Δείτε την μελέτη.