Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο Δημοτικό Κοιμητήριο.