Έναρξη της υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για μητέρες του δημόσιου τομέα
Ενημέρωση για την παράταση της δυνατότητας υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022-2023 της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022-2023, παρατείνεται ως ακολούθως:
• Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως 17/8/2022
• Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 22/8/2022
• Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 23-25/8/2022
• Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 29/8/2022
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (στην οποία βρίσκεται αναρτημένο όλο το ενημερωτικό υλικό και οι σχετικές ανακοινώσεις) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://wwwapp.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2022