Δείτε την πρόσκληση της 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 14 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  21ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.