Δείτε την πρόσκληση της 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 22 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 12:00 έως 12:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486),

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  14ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.