Δείτε την πρόσκληση της 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 23 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 13:00 και τη ψήφο σας, από 13:00 έως 13:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  20ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.