Δείτε την πρόσκληση της 17ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις 14 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 11:00 και τη ψήφο σας, από 11:00 έως 11:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  17ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.