Δείτε την πρόσκληση της 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς στις 12 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, (αποστείλατε τη πρόθεση συμμετοχής σας μέχρι 12:00 και τη ψήφο σας, από 12:00 έως 12:30 στο email: kakalias_e@petroupoli.gov.gr ή στο τηλέφωνο 213-2024486)

Αρχεία:
Πρόκληση της  13ης Έκτακτης  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.