Στα πλαίσια του έργου «Προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση συστήματος και εφαρμογής διαχείρισης πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων» του Δήμου Πετρούπολης, αναπτύχθηκαν 2 διαδικτυακές εφαρμογές «web-gis» που περιέχουν τα παρακάτω επίπεδα πληροφορίας:

Υφιστάμενα οικοδομικά τετράγωνα
Ζώνες δόμησης
Χρήσεις Γής
Ζώνες αντικειμενικών αξιών
Οδικό δίκτυο
Τοπωνύμια των βασικών περιοχών
Κυριότερα σημεία ενδιαφέροντος
Φ.Ε.Κ. , Προεδρικά διατάγματα, Τεχνικές εκθέσεις, Διαγράμματα τροποποίησης