Δήμος Πετρούπολης

Κ. Βάρναλη 76-78
Πετρούπολη
132 32
Ελλάς

Τηλ.: 213 2024401, 210 5065401
Φαξ: 213 2024414

Για επιπλέον τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου, δείτε και τον σύνδεσμο Χρήσιμα Τηλέφωνα.