Δείτε την πρόσκληση της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος- Γραφείο Δημάρχου)στις 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.