Τμήμα Αθλητισμού

Το γενικό αντικείμενο του τμήματος αυτού είναι ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων καθώς και υλοποίηση των αθλητικών προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφερόμενα αθλήματα στα οποία δραστηριοποιείται το Τμήμα:
– Κολύμβηση
– Ενόργανη Γυμναστική
– Ρυθμική Γυμναστική
– Καλαθοσφαίριση
– Ποδόσφαιρο
– Αντισφαίριση
– Πετοσφαίριση
– Χάντμπολ
– Άθληση Γυναικών – Άθληση Ανδρών
– Ποδηλασία
– Τοξοβολία
– Πάλη
– Ορειβασία
– Πεζοπορία
– Στίβος
– Δραστηριότητες ΑΜΕΑ

Οι τομείς λειτουργίας , καθορίζονται ως εξής:

Λειτουργίες Προγραμματισμού – Συντονισμού:
– Εκπονεί τα προγράμματα μαζικού λαϊκού αθλητισμού και φυσικής αγωγής.
– Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και της συμμετοχής σε εκδηλώσεις μαζικού λαϊκού αθλητισμού.
– Παρακολουθεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των προγραμμάτων και εκδηλώσεων και όταν απαιτείται τροποποιεί ή βελτιώνει ή αλλάζει αυτά.
– Εισηγείται προς τη Διοίκηση   τη δημιουργία νέων αθλητικών κέντρων με την πρόβλεψη του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού καθώς και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων αθλητικών χώρων, με κρατικούς πόρους.
– Συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των καθημερινών προγραμμάτων γύμνασης και λοιπών αθλητικών εκδηλώσεων.
– Υποβάλει προτάσεις (μέσω ειδικών εντύπων) προς τη ΓΓΑ για επιχορήγηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
– Συνεργάζεται με τα αθλητικά σωματεία και τους συλλόγους του Δήμου Πετρούπολης και  παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στη λειτουργία αυτών.
– Οργανώνει αθλητικά προγράμματα για τους μαθητές των σχολείων σε συνεργασία με τους καθηγητές φυσικής αγωγής των σχολείων, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και μαθητικά συμβούλια.
– Προγραμματίζει και οργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις με σκοπό την καλλιέργεια των αρετών, που προκύπτουν από τη φυσική αγωγή ως κοινωνικό φαινόμενο, σε όλους τους δημότες.
– Για ΑΜΕΑ, εκπονεί προγράμματα ειδικής φυσικής αγωγής, προσαρμοσμένες πολιτιστικές δραστηριότητες και προγράμματα κοινωνικοποίησης, καθώς επίσης προγραμματίζει και οργανώνει τις συμμετοχές σε αθλητικούς αγώνες, συναντήσεις , φεστιβάλ.
– Για την προετοιμασία και κάλυψη των εκδηλώσεων θα συνεργάζεται με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης που θα αναλαμβάνει την εξασφάλιση του εξοπλισμού και την εγκατάστασή του στους χώρους των εκδηλώσεων.
Λειτουργίες Υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων:
– Εκγύμναση αθλουμένων (αρμοδιότητες γυμναστών)
– Υλοποιούν τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.
– Φροντίζουν για  την ψυχαγωγική άθληση και για την τήρηση των κανόνων υγιεινής από τους  αθλούμενους στα τμήματά τους.
– Ελέγχουν  την καλή λειτουργία των αιθουσών γυμναστικής και των χώρων άθλησης.
– Ελέγχουν την καλή λειτουργία και απόδοση της υλικοτεχνικής υποδομής των αιθουσών, καθώς επίσης και για τον εντοπισμό τυχόν ελλείψεων και βλαβών του εξοπλισμού τους γενικότερα.
– Φροντίζουν για την εφαρμογή των κανονισμών διεξαγωγής των διαφόρων αθλημάτων της αρμοδιότητάς τους.
– Συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του τομέα, για την οργάνωση και τη διεξαγωγή αγώνων και μαζικών εκδηλώσεων.
– Μεριμνούν για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την ώρα της άθλησης των αθλούμενων στα τμήματά τους.
– Τηρούν ατομικές καρτέλες των αθλουμένων και σημειώνουν τις επιδόσεις τους.
Λειτουργίες Υγειονομικών Υπηρεσιών:
– Φροντίζει για την άμεση παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στους ευρισκόμενους στους χώρους άθλησης.
– Σε περίπτωση ατυχημάτων ή υγειονομικού επεισοδίου οφείλει να εξασφαλίζει τα μέσα και τις διαδικασίες για άμεση μεταφορά όσων έχουν ανάγκη, καθώς και την καταλληλότητα και συνεχή ετοιμότητα του υγειονομικού προσωπικού.
– Εισηγείται για την προμήθεια του απαραίτητου φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού και την προμήθεια ιατρικών εργαλείων.
– Παραλαμβάνει και φυλάσσει καταλλήλως όλο το ιατροφαρμακευτικό υλικό.
– Παρέχει τις πρώτες βοήθειες περίθαλψης και αντιμετωπίζει τα έκτακτα περιστατικά(κακώσεις − τραυματισμούς κ.λπ.) σε όλους τους αθλούμενους εντός των χώρων άθλησης.
 


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123