Δείτε την πρόσκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 27 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30.   Αρχεία: Πρόκληση της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 14 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.   Αρχεία: Πρόκληση της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30.   Αρχεία: Πρόκληση της 23ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 10 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.   Αρχεία: Πρόκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της 26ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος - Γραφείο Δημάρχου - Κ. Βάρναλη 76-78), στις 03 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.