Δείτε την πρόσκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης - Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 8ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.      

Δείτε την πρόσκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.      

Δείτε την πρόσκληση της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου  Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 14ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.      

Δείτε την πρόσκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 6ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.      

Δείτε την πρόσκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..      

Δείτε την πρόσκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61. Αρχεία: Πρόκληση της 12ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής..      

Δείτε την πρόσκληση της  11ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί στις  23 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πετρούπολης -Εθνικής Αντίστασης 61.   Αρχεία: Πρόκληση της 11ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  5ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.   Αρχεία: Πρόκληση της 5ης Έκτακτης Συνεδρίασης.    

Δείτε την πρόσκληση της  10ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 .   Αρχεία: Πρόκληση της 10ης Τακτικής Συνεδρίασης.  

Δείτε την πρόσκληση της  διά περιφοράς  4ης Έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω των κατεπειγουσών χρονικών προθεσμιών (λήξη υφιστάμενων συμβάσεων, επικείμενη έναρξη σχολείων), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00.   Αρχεία: Πρόκληση της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης.