Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης υποψήφιων, σχετικά με  τον  καταρτισμό του  πίνακα κατάταξης- επιλογής Παιδίατρου της 21487/10-12-2019 ανακοίνωσης του Δήμου Πετρούπολης, που αφορά έναν (1) Παιδίατρο, για την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
Δείτε το πλήρες κείμενο του πρακτικού.