Ο Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι πέντε (25) άτομα στη Δ/νση Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόμενα από
αντίτιμο υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους, με αντικείμενο το έργο: «Λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Θέατρο, Υποκριτική, Κινησιολογία, Χορός, Αγιογραφία, Φωτογραφία, Εικαστικά, Κεραμική, Κόσμημα, Διακοσμητική, Μόδα, Μουσική” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) ή εννέα (9) μήνες, ανάλογα την ειδικότητα.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, τον αριθμό των ατόμων και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα από το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 23/09/2021 έως και Σάββατο 25/09/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση του ο Αντιδήμαρχος Πετρούπολης και η οποία θα συνεδριάσει μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής.
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.

 

Αρχεία

Ανακοίνωση
Αίτηση