Δήμος Πετρούπολης
Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς τον Δήμο

Σας ενημερώνουμε ότι  με το άρθρο έκτο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 145/30-9-2019 τ.Α΄) δίνεται παράταση στην προθεσμία της υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την υπαγωγή στη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε Δήμους ( 100 μηνιαίες δόσεις ) έως 31/12/2019.
Επίσης στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019.