ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΔΣΝΑ  Στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 29.05.2018, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση της εισφοράς των δήμων της Αττικής προς τον ΕΔΣΝΑ από 44€ ανά τόνο απορριμμάτων (αφαιρούμενων μικρών ποσοτήτων προδιαχωρισμένων αποβλήτων, όπως τα κλαδέματα) σε 49€/τόνο, αύξηση κατά 11,4%.
Αντίστοιχα, οι δήμοι της Αττικής θα εισφέρουν το 2018 στον ΕΔΣΝΑ 91,2 εκ. € έναντι 84,9 εκ. € το 2017 και 78,3 εκ. € το 2016.
Έτσι σε μία μόνο διετία, παρόλο που μειώθηκε η τιμολογούμενη ποσότητα των απορριμμάτων, που καταλήγουν στον ΟΕΔΑ Φυλής (π.χ. από 1,79 εκ. τόνοι το 2016 σε 1,73 εκ. τόνοι το 2017, με προοπτική περαιτέρω μείωσης το 2018), η συνολική εισφορά των δήμων στον ΕΔΣΝΑ αυξήθηκε κατά 16,5%.
Όσον αφορά τον δήμο μας, το έτος 2016 συγκεντρώθηκαν 20.862 τόνοι σύμμεικτων απορριμμάτων και πληρώσαμε 980.000 ευρώ, ενώ το 2017 για 20.187 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν, πληρώσαμε αρχικά 987.000 € και ακολούθως μας χρεώνουν αναδρομικά 62.848 ευρώ, λόγω της συγκεκριμένης απόφασης για αύξηση της εισφοράς!!!!!!
Για το έτος 2018 δεν έχει γίνει ακόμη εκκαθάριση ώστε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσό πληρωμής, αλλά λόγω της αύξησης της εισφοράς στον ΕΣΔΝΑ, σίγουρα θα υπάρξει και αντίστοιχη αύξηση στην αναδρομική εισφορά για το 2018.
Ύστερα από τα παραπάνω, με δεδομένη τη συνολική αντίθεσή μας στις παραπάνω αντιλαϊκές στοχεύσεις και πολιτικές όπως επανειλημμένα έχουμε τοποθετηθεί, ζητάμε από την Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ, να ανακαλέσουν ΤΩΡΑ αυτή την άδικη απόφασή τους. Όχι μόνο δεν πρέπει να αυξηθεί η εισφορά στον ΕΔΣΝΑ, αλλά αντίθετα να μειωθεί και μάλιστα αυτή η μείωση να περάσει και στα Δημοτικά Τέλη προς όφελος των Λαϊκών Οικογενειών.
Παράλληλα απαιτούμε:
· Να κλείσει άμεσα και οριστικά η χωματερή της Φυλής, να αποκατασταθεί ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο αποτεφρωτήρας, να απαγορευθεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή, να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς άλλες καθυστερήσεις.
· Να ακυρωθεί η επιλογή του παλιού Λατομείου Μουσαμά ως χώρου υποδοχής αποβλήτων.
· Να καταργηθεί κάθε επιχειρηματική δράση στη διαχείριση των απορριμμάτων.
· Να μη μετατοπιστούν τα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
· Να μπει τέρμα στην ιδιωτικοποίηση, στις ΣΔΙΤ και στις συμβάσεις παραχώρησης.
· Να διασφαλισθούν απόλυτα όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στους δήμους.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

 
Ενημερωθείτε αναλυτικότερα από το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος….


 

Dimos2 Petroupolis

Dimos2 Petroupolis, Αρθρογράφος

123