Ο Δήμος Πετρούπολης προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου μεταξύ των Ο.Τ.46, 46Α, & 47, δια της αναδιαμόρφωσής του με φύτευση, της αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και του αύλειου χώρου του γειτνιάζοντα σχολικού συγκροτήματος» (αριθ. Μελέτης 16/2022), προϋπολογισμού 900.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

Αρχεία 

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης έργου.