Ανακοίνωση του Δήμου Πετρούπολης για την έκτακτη αναστολή του προγράμματος «στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

Ο Δήμαρχος Πετρούπολης έχοντας υπ’ όψη:

  • Την με αρ. 17409/2024 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 1450/ τ.Β’/04-03-2024) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα δημοτικά συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α’ 220), για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».
  •  Το Π.Δ. με αρ. 18/06-04-2024 με θέμα: «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Καλεί τους εκπροσώπους των  πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων  που μετέχουν στις επικείμενες εκλογές του Ιουνίου 2024 σε κοινή σύσκεψη, την Τρίτη 16 Aπριλίου 2024 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πετρούπολης(Εθνικής Αντιστάσεως 61).

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι ο καθορισμός του τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που διατίθενται για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο.
Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να είναι εγγράφως διαπιστευμένοι από τον Συνδυασμό, τον οποίο εκπροσωπούν.

 

                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

                                                                                              ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΜΟΣ