Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια ιστών ηλεκτροφωτισμού για αθλητικούς χώρους.