Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για τη συντήρηση του Άλσους Αγ.Δημητρίου.