Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού στο αμαξοστάσιο.