Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού, για τα μισθώματα μεταφορικών μέσων 2016.