Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων.