Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής κάδων μηχανικής αποκομιδής.