Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια χημικού υλικού για τη συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής 2014.