Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής εσωτερικής εγκατάστασης δικτύων φυσικού αερίου, καυστήρων και λεβήτων αερίου στο Γυμναστήριο και στο Κολυμβητήριο.