Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης»
Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης»
Με επιτυχία εκπονήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση στο πλαίσιο παρουσίασης του Έργου: «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00. Επισημαίνεται πως ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν σχεδόν στο διπλάσιο τον προβλεπόμενο αριθμό των συμμετεχόντων.
Η υλοποίηση του Έργου αγγίζει ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα, καθώς αποσκοπεί στην ενεργητική ένταξη ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των νέων που χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας, με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΟΧΕ/ΒΑΑ της Δυτικής Αθήνας.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Πετρούπολης Στέφανος Γαβριήλ Βλάχος, με δύο βασικά σημεία να ξεχωρίζουν στην ομιλία του: «…η αναζήτηση εργασίας για τους νέους και τους ανέργους γενικότερα, είναι μία ψυχοφθόρα κατάσταση. Οι ώρες που αφιερώνουν είναι ατελείωτες, με αποτέλεσμα οι άνεργοι να χάνουν τον εαυτό τους μέσα στο στρες και μέσα στις προκηρύξεις. Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Πετρούπολης στοχεύει στο να διορθώσει αυτή την κατάσταση και να γίνει το πρώτο βήμα για να ανοίξει ένα παράθυρο στην ελπίδα…»

ενώ συνέχισε λίγο πιο κάτω λέγοντας:

«Η εργασία είναι ολοκλήρωση. Μια ολοκλήρωση που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και είναι υποχρέωση της κοινωνίας και των θεσμών που την εκπροσωπούν, όπως είναι ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης, να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς, μέσα από αυτή την προσπάθεια συγκλίνουμε στο να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, ώστε όλο και περισσότεροι νέοι να βρουν περιεχόμενο στη ζωή τους μέσα από την εργασία τους…».

Εν συνεχεία απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού & Οικονομικών Υπηρεσιών Θεόδωρος Λάππας, ο οποίος μιλώντας για την ένταξη της νέας γενιάς στην εργασία και την εργασιακή επανένταξη των ευπαθών ομάδων ανέφερε μεταξύ άλλων:
«…ο Δήμος μας ευαισθητοποιημένος για τη νέα γενιά για τις ευπαθείς ομάδες, αναπτύσσει και εφαρμόζει δράσεις ενημέρωσης και υπηρεσίες συμβουλευτικής, με στόχο την υποστήριξη ανέργων και τη δικτύωση τους σε τοπικές και όχι μόνο επιχειρήσεις. ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΜΕ λοιπόν όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον, όπου η αξιοπρέπεια και η εργασιακή ασφάλεια θα είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες».
Τέλος, τον λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής Νικόλαος Κακαβάς, ο οποίος έκλεισε τον χαιρετισμό του αναφέροντας πως:
«Η διοίκηση του δήμου μας, οι υπάρχουσες υπηρεσίες, καθώς και αυτές που θα προκύψουν από την υλοποίηση του προγράμματος, χαιρετίζουν και στηρίζουν τη δημιουργία του Γραφείου Απασχόλησης, θεωρώντας ότι αυτό θα θωρακίσει με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τους ανθρώπους που θα απευθυνθούν σε αυτό. Αξίζει να τονίσουμε ότι η συγκεκριμένη Δράση δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία, αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις της Πετρούπολης, οι οποίες επιλέγοντας να απασχολήσουν στην εργασία τους συμπολίτες μας, θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στη μείωση της ανεργίας, έχοντας ταυτόχρονα και οι ίδιες όφελος».
Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες υλοποίησης του Έργου, διευκρινίστηκαν οι στόχοι αυτού, ενώ τονίσθηκε η καινοτομία της παρούσας Δράσης. Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησε ανοικτή συζήτηση και αφιερώθηκε χρόνος στο να τεθούν ερωτήματα από τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης. Υπογραμμίστηκε δε πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι ανοικτή για τους ενδιαφερόμενους, ενώ «Πρόσκληση συμμετοχής» έλαβαν και οι επιχειρήσεις οι οποίες κλήθηκαν να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να αποτελέσουν μέρος του δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο του έργου: https://sympratto.petroupoli.gov.gr/
Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Διαδικτυακή Εκδήλωση του έργου «Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης στον Δήμο Πετρούπολης»