Δήμος Πετρούπολης

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται, τα καταστήματα που βρίσκονται επί της 25ης Μαρτίου τα οποία προβάλλονται στη πλατεία Ηρώων Αγωνιστών 1821 και θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, να το δηλώσουν καταθέτοντας μέχρι τις 12-04-2023 τη συνημμένη αίτηση και σχεδιάγραμμα σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό κοινοχρήστων χώρων (ΑΔΑ: 94Ξ0ΩΞΣ-ΓΟΟ) .

 

 

Αρχεία 

Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων

Αίτηση