Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών επιθεώρησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Πετρούπολης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι μέχρι την Τετάρτη 04/03/2020 τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως τις 14:00 (προσωπικά ή μέσω courier ή email) στην Δ/νση Κ. Βάρναλη 76-78, Πετρούπολη, 1ος όροφος Τμήμα Προμηθειών.
Αρχεία:
1. Περίληψη διακήρυξης
2. Μελέτη