Ευχαριστήριο Μήνυμα για την κάλυψη βασικών αναγκών του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης ολοκλήρωσε την 6η διανομή τροφίμων του εβδόμου εξαμήνου στους ωφελούμενούς του για τον μήνα Φεβρουάριο, εξυπηρετώντας συνολικά τις ανάγκες 119 νοικοκυριών με είδη βασικής διατροφής μακράς διάρκειας.
Τα προϊόντα που διατέθηκαν προήλθαν από ενέργειες δικτύωσης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης καθώς και από αφιλοκερδείς δωρεές πολιτών και συλλόγων που στηρίζουν τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Πετρούπολης.

Η διανομή διεξήχθη στον εξωτερικό χώρο επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως & Βούτσαλη (1ο ΚΑΠΗ) με προγραμματισμένα ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσής τους, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλους εσάς που με την ενεργό συμμετοχή σας συμβάλατε στην ολοκλήρωση της διανομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Ολοκλήρωση διανομής τροφίμων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης Ολοκλήρωση διανομής τροφίμων Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πετρούπολης