Δείτε την πρόσκληση της 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78 ) στις 05 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.