Δείτε την πρόσκληση της 21ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου – Κ. Βάρναλη 76-78), 31 Aυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.