Δείτε την πρόσκληση της 28ηs Τακτικήs Συνεδρίασηs της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.