Δείτε την πρόσκληση της 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Γραφείο Δημάρχου) στις 23 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.