Δείτε την πρόσκληση της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 21 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος – Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  24ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.