Δείτε την πρόσκληση της 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στις 04 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο Δημοτικό Κατάστημα (2ος όροφος -Κ. Βάρναλη 76-78).

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  18ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.