Δείτε την πρόσκληση της 25ης Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 18 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Αρχεία:
Πρόκληση της  25ης Τακτικής  Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.